top of page
Zoeken
  • Ilja en Nathalie

Hoe samenwerking soms tegenwerking blijkt te zijn

Bijgewerkt op: 2 nov. 2023


Een van de grootste uitdagingen van samenwerking ligt, zo is onze ervaring, op een onverwacht vlak.

De meeste ‘samenwerkingsgoeroes’ sturen op vaardigheden zoals het verbeteren van communicatie, het leren delegeren en het begrijpen van Agile, Deep democracy, Lean en Holocracy of welke andere methode dan ook. De meesten zijn gericht op het afdwingen van samenwerking door er een vaste structuur aan te geven.

Wij hebben geleerd dat daar het verschil tussen succesvolle en energie-slurpende samenwerking niet zit. Die ligt een stukje voorbij het ‘trainbare’ en ‘structureerbare’. Volgens ons is het Overgave waar het om gaat. Mogelijk is dat voor jou een zweverig begrip en gaan bij jou nu de alarmbellen af. Of je denkt ‘precies, dat is het’.


Wees eens eerlijk: wanneer heb je in een team of samenwerkingsrelatie gezeten waarin je je volledig, maar dan ook echt helemaal, kon overgeven aan het collectief? Omdat je zeker wist en voelde dat alles wat je deed, beter ging door het samen te doen? Voor de meesten is dit wel herkenbaar. Maar dan de volgende stap: Wanneer heb je iets wat jijzelf briljant vond NIET gedaan omdat je daar het team niet mee hielp? En wanneer heb je voor je gevoel een stap terug gedaan om iemand anders een slimme zet te laten doen omdat dit juist het teambelang wel diende?


In hoeverre is het voor jou gebruikelijk om alle relevante acties en interventies eerst in je team in te brengen voordat je feitelijk de actie uitvoert? Dat je bereid bent je eigen emoties te erkennen en te accepteren dat je wordt bijgestuurd door het collectief. Natuurlijk wel nadat de informatie die in jouw emoties zit door het team is besproken. Succesvolle teams en start-ups doen dit.


Als je met elkaar echt iets wilt bereiken is deze overgave onontbeerlijk. Erken als teamlid dat per definitie alle voorkomende gedoe, emoties, spanningen en conflicten een rol spelen in de samenwerking. Als je dat niet inbrengt in je team laat je veel liggen in de samenwerking. Dan mis je de overgave aan zowel het proces als aan het team. En dan zou het wel eens kunnen dat jouw individuele idee van samenwerking, het effect krijgt van pure tegenwerking…

Comments


bottom of page