top of page
Zoeken
  • Nathalie en Ilja

Een goede training is nog geen ontwikkeltraject


Het merendeel van de trainers zal deze uitspraak ontkennen. Mensen die ontwikkeltrajecten succesvol begeleiden zullen deze uitspraak bevestigen.

Echte ontwikkeling bereik je nooit door een van buiten aangereikte werkvorm of werkmodel. Echte ontwikkeling kan alleen als je werkt met de persoon in al zijn uniekheid.

Het is een belediging voor de ontwikkelmogelijkheden voor de ander als je denkt dat je dat met kleurtjes, lettercombinaties of getallen kan realiseren. Of dat wijsheden van anderen een-op-een jouw waarheid worden. Of dat je denkt door een werkwijze uit een culturele werkwijze te adopteren jouw westerse opvoeding geheel wordt bijgestuurd. Of dat je uitdraagt dat je met wilskracht en hard werken overtuigingen kunt veranderen.

Ontwikkeling komt van binnenuit en vraagt daarom per definitie om maatwerk. De grote kunst van een ontwikkeltraject is de knoppen te vinden waarmee de ontwikkeling in gang wordt gezet.

Dat kan nooit in groepsverband. Dat is namelijk per definitie onveilig en zet alle blokkades in een persoon eerder áán dan dat je ze oplost. Of de groep zet collectieve blokkades aan waardoor ontwikkeling helemaal geen kans meer krijgt.

Vaak wordt ten onrechte een training met een ontwikkeltraject vergeleken. Men wil vaak het resultaat van een ontwikkeltraject maar de prijs en vooral de gecontroleerde impact van een training. Dit leidt nogal eens tot verwarring in het aankoopproces…

Wil je weten hoe wij ontwikkeltrajecten aanpakken? Bel 06 22900257.

bottom of page