top of page
Zoeken
  • Ilja en Nathalie

Verandering realiseren met het aanwezige talent


Vaak wordt ons gevraagd om een complex vraagstuk in een organisatie op te lossen. Daarbij krijgen we soms ook direct de (werk)vorm aangereikt: training, heisessie, intervisie, coaching. We krijgen meestal verbaasde blikken aan de andere kant van de tafel als we uitleggen dat we ervoor kiezen, gezien onze expertise, om daar niet in mee te gaan.

Wij weten uit ervaring dat je met trainingen en heidagen geen blijvende organisatieverandering(en) realiseert. Vandaar dat onze aanpak gebouwd is op het fundament van een wezenlijke verandering ín de mensen die het resultaat moeten gaan bereiken. We nemen daarvoor de talenten van iedere betrokkene als uitgangspunt. We bekijken in hoeverre dat talent beschikbaar is en of het kan bijdragen aan het realiseren van de verandering. Als dat niet zo is, zijn onze interventies erop gericht om eerst dat talent wél beschikbaar te maken. Pas dan kun je als team je eigen organisatie gaan ver- of ombouwen.


Immers als je het werkelijke talent ‘aan het werk zet’ realiseren je eigen mensen de verandering en hoeven wij en/of andere consultants niet veel meer te doen.

Comments


bottom of page