top of page
Zoeken
  • Ilja en Nathalie

Met welk recht sleutelen we aan elkaar?


Er moet ons iets van het hart. We komen ze steeds vaker tegen: verhalen waarin coaching of training wordt ingekocht en waarin de opdrachtgever én de opdrachtnemer het beide kennelijk gewoon vinden dat er met medewerkers in organisaties wordt geëxperimenteerd. Onder invloed van vaste modellen, grote ego’s én het verdienmodel worden er interventies gedaan in teams of bij individuele medewerkers omdat men kennelijk het gevoel wil hebben ‘te investeren in de mensen’. Schokkend hoe makkelijk er dan na enkele meer of minder duidelijke signalen die aangeven dat het niet werkt, wordt gezegd ‘tsja, ze willen niet’, of ‘jullie zijn er nog niet aan toe’ of ‘ja het is allemaal wel erg vastgeroest’.


Wij worden vaak ingehuurd als andere ingrepen niet hebben gewerkt. De start van onze werkzaamheden met nieuwe opdrachtgevers bestaat dan ook niet zelden uit het opruimen van de rotzooi die onder de oppervlakte is gegaan. Uit het weer op de been brengen van mensen die te horen hebben gekregen dat ze ‘ongemotiveerd’, ‘vastgeroest’, ‘inflexibel’ of erger ‘niet competent’ zijn.


Pijnlijk om te zien hoe medewerkers onder het mom van een model, of onder de druk van het ego van degene(n) die de interventie hebben ingezet, zich niet gezien en (h)erkend voelen. En zich terecht mentaal of fysiek terugtrekken uit het proces.


Opdrachtgevers, alsjeblieft: doe de inhuur van je ‘softe’ interventies net zo zakelijk en resultaatgericht als je gewone businessprojecten. En denk niet ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Zoek professionals die echt weten wat ze doen als het om mensen gaat én die de context van je organisatie begrijpen en anticiperen op de tijd na de hei-, strategie- of workshopdagen. Die zich durven committeren aan resultaten en niet denken ‘ach ik heb zoiets nog nooit gedaan maar ik ken een model en een werkvorm dus we kijken wel waar het schip strandt’.


Coaches, trainers, veranderkundigen en andere interventionisten: kijk in de spiegel en als je een opdracht niet tot in je vezels beheerst, begin er dan niet aan. Scheelt de klant een boel schade, de mensen die het betreft een hoop ellende en jou je reputatie. Weet waar je grenzen liggen en hou je bij je leest!

コメント


bottom of page