top of page
Zoeken
  • Nathalie en ilja

De vier individuele sessies van Verander-management Voorbij

Bijgewerkt op: 6 jun. 2023


Wist je dat we naast onze individuele en teamtrajecten ook losse individuele sessies aanbieden. We hebben vier verschillende soorten individuele sessies die in de afgelopen jaren n.a.v. behoeftes van onze klanten zijn ontstaan. Laat je het ons weten als je graag de bijbehorende brochure / factsheet wilt ontvangen of als je behoefte heb aan telefonisch toelichting?

Mentale check-up:

Deze sessie heeft als doel om samen met de klant uit te zoeken wat er speelt in relatie tot aanwezige mentale problemen. De klant krijgt na afloop van de sessie een samenvatting waarmee ze a) weten wat er aan de hand is en b) tips en handvatten krijgen voor de hulp/ondersteuning die ze kunnen zoeken. Eventuele terugkoppeling aan de werkgever geven we als de klant daar toestemming voor geeft en bestaat alleen uit een toelichting op wat er aan de hand is en wat er nodig is (en waar de werkgever eventueel kan helpen). Onze mentale check-up levert in één sessie zicht op wat speelt als er sprake is van mentale problemen. Elders zijn vaak lange wachttijden en/of diagnose-trajecten nodig.

Persoonlijke strategie-sessie:

Voor mensen die een specifieke vraag of dilemma hebben. Dat kan zowel zakelijk of privé zijn. In deze sessie wordt iemands visie op een vraag of probleem verbreed en helpen we diegene de stappen te overzien die te nemen zijn. Hieronder zit dus geen Coaching Voorbij of Talentmanagement Voorbij vraag, het gaat niet over mentale gezondheids- of persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Resultaat van deze sessie is dat iemand zelf met de aangereikte inzichten verder kan.

Onderhoudssessies:

Soms willen mensen die al in traject zijn geweest een onderhoudssessie. Het resultaat hiervan is dat iemand weer on-track is en zelf zijn/haar ontwikkeling verder weer ter hand kan nemen.

Landschapssessie:

Dit is een sessie waarin we uitzoeken wat de blokkades zijn waarom je nog niet bent waar je wilt zijn. De intentie van degene die de landschapssessie doet is om direct aansluitend een traject met ons te starten. De uitkomsten van de landschapssessie worden teruggekoppeld in de landschapssessie. Indien we met de klant besluiten dat een traject inderdaad passend is ontvangt diegene een offerte voor een (al dan niet fixed-priced) traject.

Tijdens onze sessies vragen wij de klant om niet te schrijven om zo maximaal de focus te behouden. Na iedere sessie ontvangt de klant een samenvatting via Telegram. De landschapssessie wordt teruggekoppeld in de offerte voor het traject.

De persoonlijke strategie sessie duurt 2,5 uur, maximaal 3 uur. De andere drie individuele sessies duren 2 uur. Alle sessies vinden altijd plaats onder begeleiding van ons beiden in onze werkruimte in Arnhem.

Samenvattend:

Bij de eerste drie genoemde sessies zijn wij dus een tussenstap in het proces waar degene die komt zélf mee verder gaat. Een landschapssessie is het startpunt van een proces dat diegene met ons gaat doorlopen..

Mocht je twijfelen wat de beste vorm voor jou, je medewerker of je collega, bel een van ons dan overleggen we samen.

Mocht je interesse hebben in de brochure over de persoonlijke strategiesessie of een mentale check-up; geef even een seintje dan ontvang je die per mail.

Als je een traject overweegt hebben we graag even telefonisch contact om te overleggen welk type traject voor jou zou kunnen passen. Dan ontvang je de meest passende brochure.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page