top of page
Typisch VMV - 18 - Ilja en Nathalie.jpg

We hebben allebei in ons werkende leven volop met modellen en methodes gewerkt. Om allebei, los van elkaar, tot de conclusie te komen dat je door daaraan vast te houden mensen en hun situaties nooit meer in z’n geheel kunt zien.

 

We hebben daarom toen we 7 jaar geleden gingen samenwerken besloten om nooit meer een model, protocol of methodiek leidend te maken in ons werk. Het is de uniekheid van ieder mens, team of organisatie dat bij ons leidend is. Daarmee stellen wij ons dus in dienst van de hele mens en zijn hele omgeving. En niet van datgene wat het model wel of niet belicht.

Onze focus is daarmee verlegd naar de wereld achter de modellen. Daar ligt het antwoord op de vraag waarom het niet werkt.

Gun jij jezelf, je team of je organisatie een traject buiten de boekjes?

bottom of page