Typisch VMV eieren naast pan.jpg

Onze expertise zit in het zien en kunnen uitleggen van de samenhang tussen talent, persoonlijkheid, trauma, potentie en omgeving.

Daarmee bereiken we o.a. dat in relatief korte tijd niet helpend gedrag plaatsmaakt voor constructieve alternatieven die volledig uit de persoon zelf komen.