top of page
Zoeken
  • Ilja Starrowsky

Stop persoonlijke coaching!

Bijgewerkt op: 11 feb. 2022


Wat is eigenlijk de opdracht als je een contract afsluit met een organisatie voor Persoonlijke Coaching van een medewerker? Eigenlijk is het een tegenstelling in zichzelf: de organisatie is opdrachtgever, en daarmee ook belanghebbende, maar het is persoonlijke coaching.

Maar al te vaak kom je als coach in een dilemma: wie dien ik eigenlijk met het behalen van de coaching doelstellingen? De persoon die je coacht, of de organisatie die betaalt?

Ons verbaast het keer op keer: de coaching doelen (en meer) zijn behaald, transformatie voltooid. Client tevreden, organisatie tevreden. Zou je verwachten…..

Onze ervaring is dat het dan pas begint: meer nog dan voor de coaching zelf, zijn er sessies nodig om de cliënt te helpen te landen in zijn/haar omgeving. Het lijkt niet te mogen in de ogen van de achterban: een werkelijke ontwikkeling doormaken en een betere versie van jezelf worden.

Coaching heeft alleen zin als de omgeving in staat is om de gewenste effecten te ontvangen. Laten we als professionele coaches de verantwoordelijkheid nemen om naast de cliënt ook zijn/haar omgeving voor te bereiden op de effecten van individuele verandering, alvorens lucratieve coaching contracten af te sluiten!

bottom of page