© 2019 Verandermanagement Voorbij

ORGANISATIES

Als ondernemer, eigenaar, medewerker, directeur, bestuurder, is het vaak ondoenlijk om in je eigen organisatie de zo gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Het ontbreekt je vaak aan tijd, veranderkundige kennis, psychologische strategie, ervaring in het spel, of het benodigde lef.

Wanneer wij in jouw organisatie verandermanagement voorbij gaan, laten we zien waarom het tot nu toe niet gelukt is te bereiken wat je wilde. We vertellen je hoe je dit kan keren en wat daar voor nodig is. 

We creëren verandering van binnenuit. Pragmatisch, met de mensen en middelen die beschikbaar zijn gaan we aan de slag. Wij sturen een dynamisch proces aan waarin je gaat ervaren welke dilemma's, risico's, kansen, mogelijkheden en keuzes er zijn. Wij zetten het zichtbaar geworden potentieel op individueel, groeps- en organisatieniveau om zodat het inzetbaar wordt voor de gehele organisatie.

Vooraf formuleren we samen helder en duidelijk wat je wilt bereiken en waar we met wie naar toe werken. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de organisatie bepalen we wat onze rol zal zijn.

Lees hier meer over de bouwstenen van ons verandermodel.

Relevant
Verrassend
Dynamisch